:: เทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::
 
ค้นหา
 
 

 

 
  แบบคำร้องข้อมูลข่าวสาร : 04/04/2551
  แบบคำร้องทั่วไป(ขอความช่วยเหลือจากอบจ.) : 04/04/2551
  แบบขอรับ/ขอต่อใบอนุญาต : 02/04/2550
หน้าที่ 1 
หน้า 1/1
 
 
 
Untitled Document
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225