:: เทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::
 
ค้นหา
 
 

 

 
  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนสื่อนิทานพื้นบ้านเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน ชั้น ม.2 : 28/09/2551
  การตรวจประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2549 : 02/04/2550
หน้าที่ 1 
หน้า 1/1
 

 
 
Untitled Document
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225