:: เทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::
 
ค้นหา
 
 

 

 
  ประกาศโอนเงินและแก้ไขเคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2550 ครั้งที่ 11/2550 : 16/07/2550
  ประกาศโอนเงินและแก้ไขเคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2550 ครั้งที่ 9/2550 : 12/06/2550
  การโอนงบประมาณ รายจ่าย ครั้งที่ 7/2550 : 05/04/2550
  การโอนงบประมาณ รายจ่าย ครั้งที่ 5/2550 : 02/04/2550
  การโอนงบประมาณ รายจ่าย ครั้งที่ 6/2550 : 02/04/2550
หน้าที่ 1 
หน้า 1/1
 

 
 
Untitled Document
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225