:: เทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::
 
ค้นหา
 
 
06-1

 

 
  สรุปงบรายจ่ายเพื่อการลงทุนตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 : 13/09/2560
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ ศ 2561 หน้าที่124ถึง250 : 13/09/2560
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ ศ 2561 หน้าที่1ถึง123 : 13/09/2560
  ประกาศใช้เทศบัญญัติปี พ.ศ.2561 : 13/09/2560
  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร : 05/01/2560
  สรุปงบรายจ่ายเพื่อการลงทุนตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 : 10/09/2559
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  : 10/09/2559
  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 : 10/09/2559
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร : 01/10/2558
  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าบเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 : 29/09/2558
  เทศบัญญัติงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร : 10/09/2558
   ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมารรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 : 10/09/2558
  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 : 07/10/2557
  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 : 24/09/2557
  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 : 19/12/2556
  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 : 02/10/2555
  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 : 20/09/2555
  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าบเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 : 20/09/2555
  สรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 : 03/02/2555
  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 : 03/02/2555
หน้าที่ 1 [2
หน้า 1/2
  
 
Untitled Document
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225