:: เทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::
 
ค้นหา
 
 

 

 
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2560 ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร : 26/08/2560
  การรายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ( รอบ 6 เดือนแรก ) : 06/05/2560
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2560 ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร : 03/05/2560
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560- 2562) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 /2560 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร : 03/05/2560
  ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เทสบาลเมืองกำแพงเพชร : 31/10/2559
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 ) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร : 31/10/2559
  ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร : 31/10/2559
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561-2564 ) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร : 25/10/2559
  การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร : 25/05/2559
  ให้ใช้แผนพัมนาการศึกษาสามปี (พ.ศ.2560-2562) : 25/05/2559
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2559 ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร : 30/03/2559
  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2559 ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร : 30/03/2559
  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 : 13/01/2559
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2559 ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร : 10/11/2558
  แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559 เพิ่มเติมฉบับที่1/2558 ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร : 10/11/2558
  แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร : 10/11/2558
  ให้ใช้แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2559 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร : 06/11/2558
  ประกาศการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2559 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร : 06/11/2558
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร : 10/09/2558
  ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559-2561) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร : 14/07/2558
หน้าที่ 1 [2] [3
หน้า 1/3
 


 
 
Untitled Document
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225