:: เทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::
 
ค้นหา
 
 

 

 
  การดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศมบาล ปี 2551 : 02/04/2550
  ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร : 14/06/2550
  แผนพัฒนาสามปี (2551-2553) : 28/06/2550
  แผนดำเนิน ประจำปี 2551 : 28/06/2550
  แผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2552-2554 : 07/05/2552
  แผนพัฒนาสามปี (2552-2554) ปี52 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 : 30/06/2552
  แผนพัฒนาสามปี (2553-2555) : 30/06/2552
  แผนดำเนินงาน ประจำปี 53 : 08/01/2553
  แผนพัฒนาสามปี ( 2554-2556) : 06/07/2553
  แผนพัฒนาสามปี 2554-2556 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 : 29/11/2553
  ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2554-2556) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2554 : 01/12/2553
  แผนดำเนินงานประจำปี 2554 : 01/12/2553
  ประกาศแผนดำเนินงานปี 2554 : 01/12/2553
  ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร : 11/07/2555
  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2555 : 15/01/2556
  แผนดำเนินงาน ประจำปี 2556 ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร : 15/01/2556
  การขยายเวลาการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) : 12/07/2556
  แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2556 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 : 27/11/2556
  แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557 : 06/12/2556
  ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-พ.ศ.2559) ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร : 19/12/2556
หน้าที่ 1 [2] [3
หน้า 1/3
 


 
 
Untitled Document
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225