:: เทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::
 
ค้นหา
 
 

 

 
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้า ส่วนร1ชการครั้งที่ 1/2551 : 30/07/2551
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้า ส่วนราชการครั้งที่ 2/2551 : 30/07/2551
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 3/2551 : 30/07/2551
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานการครั้งที่ 4/2551 วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2551 : 30/07/2551
  ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2551 : 24/07/2551
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงาน ครั้งที่ 8/2550 : 20/09/2550
  ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารและหน.ส่วนงาน ครั้งที่ 9/2550 : 18/09/2550
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงาน ครั้งที่ 7/2550 : 14/08/2550
  สรุปการประชุมครั้งที่7/2550 : 16/07/2550
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงาน ครั้งที่ 6/2550 : 16/07/2550
  ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงาน ครั้งที่ 7/2550 : 13/07/2550
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงาน ครั้งที่ 5/2550 : 14/06/2550
  ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงาน ครั้งที่ 6/2550 : 14/06/2550
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงาน ครั้งที่ 4/2550 : 21/05/2550
  ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงาน ครั้งที่ 5/2550 : 15/05/2550
  ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงาน ครั้งที่ 4/2550 : 11/04/2550
  รายงานการประชุมครั้งที่ 11/2549 : 03/04/2550
หน้าที่ 1 
หน้า 1/1
 


 
 
Untitled Document
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225