:: เทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::
 
ค้นหา
 
 

 

 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2558 : 02/10/2558
  ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2558 : 03/09/2558
  เผยแพร่การปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 : 15/07/2558
  เผยแพร่การปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) : 15/07/2558
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนชากังราว ซอย 8 : 10/07/2558
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนกะโลทัย ซอย 5 : 10/07/2558
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนปิ่นดำหริห์ ซอย 2 : 10/07/2558
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนปิ่นดำหริห์ ซอย 4 : 10/07/2558
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนชากังราว ซอย 1 : 10/07/2558
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2558 : 02/07/2558
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 : 05/06/2558
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2557 ถึง เมษายน 2558 : 14/05/2558
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 31 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558 : 01/04/2558
  สรุปตกลงซื้อจ้าง 2553 มค.- มีค.53 : 07/07/2553
  สรุปสอบราคา 2553 มค. - มีค. 53 : 07/07/2553
  สรุปตกลงซื้อจ้าง 2553 ต.ค. - ธ.ค 52 : 07/07/2553
  สรุปสอบราคา 2553 ต.ค. - ธ.ค. 52 : 07/07/2553
  สรุปตกลงซื้อจ้าง 2552, ม.ค..- ก.ย. 52 : 07/07/2553
  สรุปตกลงจัดซื้อจ้าง ต.คง-ก.ย. 52 : 07/07/2553
  สรุปสอบราคา 2552 ต.ค.51-ก.ย.52 : 07/07/2553
หน้าที่ 1 [2
หน้า 1/2
 

 
 
Untitled Document
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225