:: เทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::
 
ค้นหา
 
 

 

 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2549 : 05/04/2550
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2549 : 27/04/2550
  รายการจ้างเหมา ถนน คสล. 5 แห่ง เปิดซองเมื่อ 21 มิ.ย. 50 : 26/06/2550
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2550 : 17/07/2550
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2550 : 17/07/2550
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2550 : 17/07/2550
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2550 : 17/07/2550
  ประกาศผลการประมูลจ้างเหมา อาคารเรียน สน.ศท. อนุบาล ๘ : 23/07/2550
  ประจำเดือนมิถุนายน-กันยาน 2550 : 19/05/2551
  สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลา50-มีนา51 : 19/10/2551
  สรุปตกลงราคากค-กย51 : 25/03/2552
  สรุปสอบราคากค-กย51 : 09/10/2552
  สรุปสอบราคา2552ตค-ธค51 : 06/02/2552
  สรุปสอบราคา 2552 ต.ค.51-ก.ย.52 : 07/07/2553
  สรุปตกลงจัดซื้อจ้าง ต.คง-ก.ย. 52 : 07/07/2553
  สรุปตกลงซื้อจ้าง 2552, ม.ค..- ก.ย. 52 : 07/07/2553
  สรุปสอบราคา 2553 ต.ค. - ธ.ค. 52 : 07/07/2553
  สรุปตกลงซื้อจ้าง 2553 ต.ค. - ธ.ค 52 : 07/07/2553
  สรุปสอบราคา 2553 มค. - มีค. 53 : 07/07/2553
  สรุปตกลงซื้อจ้าง 2553 มค.- มีค.53 : 07/07/2553
หน้าที่ 1 [2
หน้า 1/2
 

 
 
Untitled Document
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225