:: เทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::
 
ค้นหา
 
 

 

 
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ : 13/09/2560
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล1 ซอย8 : 24/08/2560
  สอบราคาจ้างซ่อมสร้างผวทางแอสพัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนเทศบาล1 ซอย9 : 24/08/2560
  โครงการจัดทำหลังคาส่วนต่อเติมโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร : 24/08/2560
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและเททับหลัง คสล ถนนราชวิถี (หน้าฌาปนสถานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร) : 24/08/2560
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล ถนนชากังราว ซอย 10 : 24/08/2560
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล ถนนเทศบาล1 ซอย10 (ฝั่งขวา) : 24/08/2560
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล ถนนเทศา1 ซอย11 (2ข้าง) : 24/08/2560
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล ถนนเทศบาล1 ซอย5 (2ข้าง) : 24/08/2560
  ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ : 23/08/2560
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง : 23/08/2560
  ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินลูกรัง) : 23/08/2560
  ขอส่งราคากลางและตารางแสดงวงเงินงานจ้างเหมาปรับปรุงทาสีอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 2 โดยวิธีตกลงราคา : 22/08/2560
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง : 19/08/2560
  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล ถนนวังคาง ซอย 1 : 19/08/2560
  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล ถนนเจริญสุข (ตรงข้ามร้านจรูญพานิชถึงร้านช่างปล้อง) : 19/08/2560
  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล ถนนเรืองราษฎร์พัฒนา (ต่อจากของเดิมถึงหลังสวนน้ำเฉลิมพระเกียรตื) : 19/08/2560
  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล ถนนเกาะแขก 1 ซอย 3 : 19/08/2560
  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล ถนนวังคาง ซอยแยกซอย 2 (2 ข้าง) ในหมู่บ้านนาทราย : 19/08/2560
  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล ถนนราชวิถี ซอย 1 : 19/08/2560
หน้าที่ 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30
หน้า 1/30
 

 
 
Untitled Document
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225