:: เทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::
 
ค้นหา
 
 

 

 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง : 24/03/2561
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง : 24/03/2561
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนเกาะแขก 1 ซอย 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 21/03/2561
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานชั้น ๒ เป็นห้องประชุม(ห้องกองคลังเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 21/03/2561
  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔ ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 17/03/2561
  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานชั้น ๒ เป็นห้องประชุม(ห้องกองคลังเดิม) ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 15/02/2561
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานชั้น ๒ เป็นห้องประชุม(ห้องกองคลังเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 01/02/2561
  เรื่อง ประกาศยกเลิกสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Mini English Program) : 31/01/2561
  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนราชดำเนิน ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) : 12/01/2561
  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนประชาหรรษา ซอย ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) : 12/01/2561
  ประกวดราคาจ้าง จ้างติดตั้งสัญญาณไฟฟ้าจราจร(ไฟเขียว-ไฟแดง) บริเวณสามแยกหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 30/12/2560
  ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ถนนเกาะแขก ๑ ซอย ๓ : 24/12/2560
  ประกาศขายทอดตลาดเศษซากครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ : 20/12/2560
  ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อฯ DLIT จำนวน ๓ รายการ : 19/12/2560
  ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานชั้น ๒ เป็นห้องประชุม(ห้องกองคลังเดิม) ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 07/12/2560
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง : 30/11/2560
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานชั้น ๒ เป็นห้องประชุม(ห้องกองคลังเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 30/11/2560
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน(ตอกเสาเข็ม) วิทยาลัยอาชีวะศีกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) : 30/11/2560
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ : 13/09/2560
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล1 ซอย8 : 24/08/2560
หน้าที่ 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31
หน้า 1/31
 

 
 
Untitled Document
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225