:: เทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::
 
ค้นหา
 
 

 

 
  ขออภัยอยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบ ฐานข้อมูล : 31/03/2550
  ขออภัยเป็นอย่างยิ่งขณะนี้ ระบบการ(Upload)ข้อมูลไปยัง(Severs)ขัดข้อง : 07/08/2550
  ต้องการสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ งานพัสดุ กองการคลัง โทรศัพท์หมายเลข 055-711909 : 16/10/2550
  สอบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ : 19/05/2551
  สอราคาจ้างทำความสะอาดเทศบาล : 19/05/2551
  สอบราคาสอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 1,2 : 20/06/2551
  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2  : 21/08/2551
  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุงานบ้านงานครัว ) : 16/09/2551
  ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือห้องสมัดโรงเรียน (จำนวน 529 รายการ ) : 16/09/2551
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยตลาดสดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร : 16/09/2551
  ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการ จำนวน 1 คัน : 16/09/2551
  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา จำนวน 858 รายการ  : 16/09/2551
  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุก่อสร้าง ) : 16/09/2551
  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1,318 ชุด : 16/09/2551
  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุรายหัวเด็กอนุบาล จำนวน 98 ชุด : 16/09/2551
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่าย ฯลฯ จำนวน 12 รายการ : 16/09/2551
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วัสดุและจ้างเหมาโครงการพัฒนาศูนย์สื่อและเทคโนโลยี จำนวน 13 รายการ : 16/09/2551
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชนอดพกพา จำนวน 7 เครื่อง : 16/09/2551
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลณาปนสถานและปฏิบัติงานณาปนกิจสถานต่อเนื่อง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2552 : 16/09/2551
   ส่งประกาศสอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันเทศบาล 2 งวดที่ 2 : 04/05/2552
หน้าที่ 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30
หน้า 1/30
 

 
 
Untitled Document
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225