:: สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::

 
ค้นหา
 
   
 
 
 
kp1
 
5464
 
349
 
kp4
 
546
  58
 
 
 
 
ลิงค์ อปท./หน่วยงานกำแพงเพชร
 
 
 
 
 
 
 
ลิงค์ หน่วยงานอื่นๆ
 
 
 
 
 
 
 
ลิงค์ ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
   
 
หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน
 
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับวันที่ 03/09/2549
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม ฯ (รายละเอียด)
ขอเชิญร่วมงานแสงสีเสียง ชากังราว 28 มิ.ย. - 2 ก.ค.2560 (รายละเอียด)
เตือนภัยจากการปล่อยโคมลอย โคมควัน และการจุดบั้งไฟ (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯเชิญร่วมกิจกรรมวันงดดื่มสุรา 9 กรกฎาคม 2560 (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯจัดการแข่งขันฟุตซอล เทศบาลคัพต้านยาเสพติด(รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง " ปรองดองเป็นของประชาชน " (รายละเอียด)
เตือนภัยมิจฉาชีพหลอกเก้บค่าน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร(รายละเอียด)
เชิญชวนประชาชนปลูกดอกดาวเรือง ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิง(รายละเอียด)
ประกาศกำหนดถนนสายหลักเพื่อกวดขันเกี่ยวกับการวางสินค้าบนทางเท้าฯ (รายละเอียด)
ประกาศกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าทำเนียมเกี่ยวกับการทำบัตร ปชช.(รายละเอียด)
ขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯ กำหนดถนนสายหลักเพื่อกวดขันการวาง,แขนและตั้งป้ายสินค้า (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯ ขอความร่วมมือทิ้งขยะให้ลงถัง ณ จุดพักขยะ (รายละเอียด)
พื้นที่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยาน (รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกระทรวงมหาดไทย "คลังมหาดไทย" (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯ เชิญชวนประชาชนนั่งรถรางเส้นทางบุยไหว้สิ่งสักดิืสิทธิ์และเส้นทางเล่าเรื่องชมเมืองชากังราว ฟรี (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯอนุญาตให้มีการฝึกสอนว่ายน้ำในสวนน้ำฯ (รายละเอียด)
ตารางการให้บริกาตรวจรักษาพยาบาลของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล(รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯจัดระเบียบการจอดรถจักรยานยนต์ ถนนสายกลางตลาดไนท์บาร์ซา(รายละเอียด)
การทำบัตรประชาชนประชาชนอายุ 7 - 70 ปี (รายละเอียด)
การทำบัตรตามพระราชบัญญัติบัตรประชาชน(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2554 (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯขอความร่วมมือประชาชน ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขต (รายละเอียด)
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ(รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯร่วมรณรงค์ส่งเสริมสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์ (รายละเอียด)
กำหนดการเข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลุก,มะเร็งเต้านม ! ฟรี (รายละเอียด)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ยากไร้ ประจำปี 2560
          เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ชากังราว เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กองการสวัสดิการสังคม จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ยากไร้ ประจำปี 2560 โดยมี นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ยากไร้ในครั ...
 
รับใบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560
          นายกเทศมนตรี เมืองกำแพงเพชร รับใบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560 พร้อมด้วยคณะครูและเด็กนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2560 ณ โรงยิมเนเซียม 1 (โรงยิม 1,000 ที่นั่ง) โดยมีนายธานี ธัญญาโภช ...
 
เดิน ช็อป ชิม กินบรรยากาศ ริมฝั่งแม่น้ำปิง กับ ถนนคนเดิน ฅนกำแพง (Walking Street) ประจำปี 2560 24-06-60
          เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น.ถึงเวลา 21.00 น. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรม เดิน ช็อป ชิม กินบรรยากาศ ริมฝั่งแม่น้ำปิง กับ ถนนคนเดิน ฅนกำแพง (Walking Street) ประจำปี 2560 ณ บริเวณถนนสิริจิต (หน้าสะพานเกาะกลางน้ำ) ตั้งแต่สามแยกศาลเจ้าพ่อเสือ ถึงสามแยกไฟแดงด้านหลังโรงพยาบาลกำแพงเพช ...
 
พิธีเปิดกิจกรรมเยาวชนรักษ์วัฒนธรรม
          เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายปริญญา เหล่าวชิรวงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเยาวชนรักษ์วัฒนธรรม โดย นางสาวภาณุมาศ เรืองชัยศิวเวท ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เ ...
 
ศึกษาดูงานโรงกำจัดขยะแบบฝังกลบและผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม เขตบางเขน กรุงเทพฯมหานคร
          เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 11.30 น. นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองการช่างสุขาภิบาลฯผู้อำนวยการกองการสาธารระสุขและสิ่งแวดล้อมฯและหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเข้าศึกษาดูงานโรงกำจัดขยะแบบฝังกลบและผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม เขตบางเขน กรุงเทพฯม ...
 
ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)
          วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในการเปิดประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) ร่วมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และผู้ปกครองนักเรียน
สำหรับวัตถุปร ...

 

 
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ปฏิทินผู้บริหาร
< พฤษภาคม  2560 >
อาพฤ


 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
 
 
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225