:: สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::

 
ค้นหา
 
   
 
 
 
kp1
 
5464
 
349
 
kp4
 
546
  58
 
 
 
 
ลิงค์ อปท./หน่วยงานกำแพงเพชร
 
 
 
 
 
 
 
ลิงค์ หน่วยงานอื่นๆ
 
 
 
 
 
 
 
ลิงค์ ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
   
 
หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน
 
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับวันที่ 03/09/2549
 
 
 
 
เตือนภัยจากการปล่อยโคมลอย โคมควัน และการจุดบั้งไฟ (รายละเอียด)
เชิญร่วมปันจักรยานเพื่อการกุศล โครงการ 2 ล้อเพื่อน้อง ปี 2 (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯเชิญร่วมกิจกรรมวันงดดื่มสุรา 9 กรกฎาคม 2560 (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯจัดการแข่งขันฟุตซอล เทศบาลคัพต้านยาเสพติด(รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วิ่งเพื่อพ่อ"ต้านยาเสพติดกำแพงเพชร (รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง " ปรองดองเป็นของประชาชน " (รายละเอียด)
เตือนภัยมิจฉาชีพหลอกเก้บค่าน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร(รายละเอียด)
เชิญชวนประชาชนปลูกดอกดาวเรือง ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิง(รายละเอียด)
ประกาศกำหนดถนนสายหลักเพื่อกวดขันเกี่ยวกับการวางสินค้าบนทางเท้าฯ (รายละเอียด)
ประกาศกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าทำเนียมเกี่ยวกับการทำบัตร ปชช.(รายละเอียด)
ขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯ กำหนดถนนสายหลักเพื่อกวดขันการวาง,แขนและตั้งป้ายสินค้า (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯ ขอความร่วมมือทิ้งขยะให้ลงถัง ณ จุดพักขยะ (รายละเอียด)
พื้นที่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยาน (รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกระทรวงมหาดไทย "คลังมหาดไทย" (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯ เชิญชวนประชาชนนั่งรถรางเส้นทางบุยไหว้สิ่งสักดิืสิทธิ์และเส้นทางเล่าเรื่องชมเมืองชากังราว ฟรี (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯอนุญาตให้มีการฝึกสอนว่ายน้ำในสวนน้ำฯ (รายละเอียด)
ตารางการให้บริกาตรวจรักษาพยาบาลของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล(รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯจัดระเบียบการจอดรถจักรยานยนต์ ถนนสายกลางตลาดไนท์บาร์ซา(รายละเอียด)
การทำบัตรประชาชนประชาชนอายุ 7 - 70 ปี (รายละเอียด)
การทำบัตรตามพระราชบัญญัติบัตรประชาชน(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2554 (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯขอความร่วมมือประชาชน ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขต (รายละเอียด)
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ(รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯร่วมรณรงค์ส่งเสริมสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์ (รายละเอียด)
กำหนดการเข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลุก,มะเร็งเต้านม ! ฟรี (รายละเอียด)

ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)
          วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในการเปิดประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) ร่วมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และผู้ปกครองนักเรียน
สำหรับวัตถุปร ...

 
ศึกษาดูงานจากผู้ผลิตและจำหน่ายเตาเผาศพระบบปลอดมลพิษ
          เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 15.30 น. นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองการช่างสุขาภิบาลฯผู้อำนวยการกองการสาธารระสุขและสิ่งแวดล้อมฯและหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเข้าศึกษาดูงานจากผู้ผลิตและจำหน่ายเตาเผาศพระบบปลอดมลพิษ ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงว ...
 
พิธีเปิดโครงการวิถีธรรมวิถีพุทธประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
          วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ วัดหนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายปริญญา เหล่าวชิรวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพิธีเปิดการอบรมโครงการวิถี ธรรมวิถีพุทธ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2560 ณ วัดหนองปลิงตำบลหนอง ปลิงอำเภอ เม ...
 
พิธีไหว้ครูช่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
          วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายปริญญา เหล่าวชิรวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมพิธีไหว้ครูช่าง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร บริเวณลานด้านหน้าสถานศึกษา
ในการนี้วิทยาล ...

 
เปิดโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำของนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ว่ายน้ำเพื่อชีวิต
          เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร สิริจิตอุทยาน ริมปิง นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำของนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ว่ายน้ำเพื่อชีวิต โดยมีนางสุปราณี รามบุตร รอ ...
 
การประชุมหารือ การขอเช่าพื้นที่ดินวัดทุ่งสวน (ร้าง)เป็นที่ตั้งโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)
          เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมหารือ การขอเช่าพื้นที่ดินวัดทุ่งสวน (ร้าง)เป็นที่ตั้งโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯหัวหน้าส่วนการงานฯ และผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 เข้าร่ว ...
 

 
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ปฏิทินผู้บริหาร
< เมษายน  2560 >
อาพฤ


           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
           
 
 
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225