:: สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::

 
ค้นหา
 
   
 
 
 
kp1
 
5464
 
349
 
kp4
 
546
  58
 
 
 
 
ลิงค์ อปท./หน่วยงานกำแพงเพชร
 
 
 
 
 
 
 
ลิงค์ หน่วยงานอื่นๆ
 
 
 
 
 
 
 
ลิงค์ ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
   
 
หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน
 
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับวันที่ 03/09/2549
 
 
 
 
รับสมัครคัดเลือกครูชาวต่างชาติ เพื่อสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร(รายละเอียด)
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รายละเอียด)
ประกาศ เทศบาลเมืองกำแพงเพชรเปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560(รายละเอียด)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง(รายละเอียด)
ขอบริจาคมือถือตามโครงการ " มือถือเก่าไป มือถือใหม่มา "(รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม ฯ (รายละเอียด)
เตือนภัยจากการปล่อยโคมลอย โคมควัน และการจุดบั้งไฟ (รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง " ปรองดองเป็นของประชาชน " (รายละเอียด)
เตือนภัยมิจฉาชีพหลอกเก้บค่าน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร(รายละเอียด)
เชิญชวนประชาชนปลูกดอกดาวเรือง ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิง(รายละเอียด)
ประกาศกำหนดถนนสายหลักเพื่อกวดขันเกี่ยวกับการวางสินค้าบนทางเท้าฯ (รายละเอียด)
ประกาศกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าทำเนียมเกี่ยวกับการทำบัตร ปชช.(รายละเอียด)
ขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯ กำหนดถนนสายหลักเพื่อกวดขันการวาง,แขนและตั้งป้ายสินค้า (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯ ขอความร่วมมือทิ้งขยะให้ลงถัง ณ จุดพักขยะ (รายละเอียด)
พื้นที่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยาน (รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกระทรวงมหาดไทย "คลังมหาดไทย" (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯ เชิญชวนประชาชนนั่งรถรางเส้นทางบุยไหว้สิ่งสักดิืสิทธิ์และเส้นทางเล่าเรื่องชมเมืองชากังราว ฟรี (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯอนุญาตให้มีการฝึกสอนว่ายน้ำในสวนน้ำฯ (รายละเอียด)
ตารางการให้บริกาตรวจรักษาพยาบาลของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล(รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯจัดระเบียบการจอดรถจักรยานยนต์ ถนนสายกลางตลาดไนท์บาร์ซา(รายละเอียด)
การทำบัตรประชาชนประชาชนอายุ 7 - 70 ปี (รายละเอียด)
การทำบัตรตามพระราชบัญญัติบัตรประชาชน(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2554 (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯขอความร่วมมือประชาชน ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขต (รายละเอียด)
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ(รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯร่วมรณรงค์ส่งเสริมสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์ (รายละเอียด)
กำหนดการเข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลุก,มะเร็งเต้านม ! ฟรี (รายละเอียด)

โครงการอบรมส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ฯ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ผู้นำชุมชน และพนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้กันอย่างพร้อม ...
 
ถนนคนเดิน ฅนกำแพง ครั้งที่31
          เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น.ถึงเวลา 21.00 น. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรม เดิน ช็อป ชิม กินบรรยากาศ ริมฝั่งแม่น้ำปิง กับ ถนนคนเดิน ฅนกำแพง (Walking Street) ประจำปี 2560 ณ บริเวณถนนสิริจิต (หน้าสะพานเกาะกลางน้ำ) ตั้งแต่สามแยกศาลเจ้าพ่อเสือ ถึงสามแยกไฟแดงด้านหลังโรงพยาบาลกำแพงเพชร ...
 
ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน
          โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง (ทิศใต้หลังโรงพยาบาลกำแพงเพชร และทิศเหนือหน้าสนามกีฬา อบจ.) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างเ ...

 
โครงการพัฒนาและเสริมสมรรถนะองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ
          เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ ศุภอรรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและเสริมสมรรถนะองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2560 โดย มีนายกนกศักดิ์ รามบุตร ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ก ...
 
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
          เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองฯ ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนการงาน เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน การประชุมสภาในครั้งนี้ มีเนื ...
 
กิจกรรมถนนคนเดิน ฅนกำแพง ครั้งที่ 30
          วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น.ถึงเวลา 21.00 น. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรม เดิน ช็อป ชิม กินบรรยากาศ ริมฝั่งแม่น้ำปิง กับ ถนนคนเดิน ฅนกำแพง (Walking Street) ประจำปี 2560 ณ บริเวณถนนสิริจิต (หน้าสะพานเกาะกลางน้ำ) ตั้งแต่สามแยกศาลเจ้าพ่อเสือ ถึงสามแยกไฟแดงด้านหลังโรงพยาบาลกำแพงเพชร ซึ่ง ...
 

 
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ปฏิทินผู้บริหาร
< กันยายน  2560 >
อาพฤ


         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225