:: สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::

 
ค้นหา
 
 
   
 
 
 
kp1
 
5464
 
349
 
kp4
 
546
  58
 
 
 
 
ลิงค์ อปท./หน่วยงานกำแพงเพชร
 
 
 
 
 
 
 
ลิงค์ หน่วยงานอื่นๆ
 
 
 
 
 
 
 
ลิงค์ ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
   
 
หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน
 
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับวันที่ 03/09/2549
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 5 อัตรา (รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปิดให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน. ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 (รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์เส้นทางจราจร (รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การกำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่มีความปลอดภัย ประจำปี 2561 (รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 สงกรานต์กำแพงเพชร “สงกรานต์มงคล ก่อพระทรายน้ำไหล ยิ่งใหญ่พวงมโหตร” ระหว่างวันที่ 13 – 16 เมษายน 2561 ณ ถนนริมปิง (รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ให้ระมัดระวังการลงเล่นน้ำในแม่น้ำปิง (รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การจัดระเบียบการใช้พื้นที่บริเวณเกาะกลางแม่น้ำปิง งานเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 (รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่สอบและหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง เพิ่มจำนวนวัน (เพิ่มวันอาทิตย์)ในการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน คนกำแพง Walking Street ประจำปี พ.ศ.2561 ตามเอกสารที่แนบมา (รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ขยายเวลาการให้บริการสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในช่วงเทศกาลภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน (รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูชาวต่างชาติ เพื่อสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 88 โดยมีเอกสารและรายละเอียดที่แนบมา (รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง จังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญรับชมกิจกรรมการฝึกภาคสนาม (การแสดงดนตรี) จากคณะครูและนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ณ สนามหน้าเมือง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร (รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การใช้รถรางและค่าธรรมเนียมการใช้รถราง พ.ศ.2561 (รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ขอความร่วมมือในการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มคำขวัญจังหวัดกำแพงเพชร พศ. 2561 (รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบวิธีการคัดเลือกตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนังงานจ้างตามภารกิจ) (รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามเอกสารที่แนบมา (รายละเอียด))
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เชิญชวนประดับธงชาติ ธงประจำพระองค์ พร้อมป้ายเฉลิมพระเกียรติ เนื่องด้วย จังหวัดกำแพงเพชร เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง กฎกระทรวง การยื่นคำขอและการรับรองสมาคมและมูลนิธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2560 (รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่แสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครตามเอกสารที่แนบมา (รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศข้อปฏิบัติสำหรับผู้เลี้ยงสุนัขและแมว (รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การจัดระเบียบสุนัขจรจัดในที่หรือทางสาธารณะ (รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง เตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน (รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ระเบียบการประกวดว่าวไทยและปลาสวยงาม พร้อมใบรับสมัคร ประชาชนสามารถโหลดใบสมัครได้เลยครับ ตามเอกสารที่แนบมา (รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การดำเนินการดูดสิ่งโสโครกภายในท่อระบายน้ำถนนวิจิตร 2 (รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์ในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ พ.ศ.2561(รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การดำเนินการดูดสิ่งโสโครกภายในท่อระบายน้ำถนนบำรุงราษฎร์ (รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การปิดที่ทำการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (เป็นการชั่วคราว) เพิ่มเติม (รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ การนับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การปิดที่ทำการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (เป็นการชั่วคราว) (รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย (รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร (รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ขยายเวลา การรับสมัคร การประกวดคลิป ตลาดต้องชม จนถึง วันที่ 15 มกราคม 2561 ตามเอกสารที่แนบมา (รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย (รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง แจ้งให้ผู้วางเงินประกันมาขอรับเงินประกันสัญญาคืน (รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปิดให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนในวันหยุดเทศกาลปีใหม่ (วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑) (รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง หนังสือรับรอง สิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ (รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๑ (รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ขอปิดการให้บริการสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดการและเส้นทางการวิ่งรณรงค์ตามโครงการ ก้าวคนละก้าว ของชมรมเดินวิ่งจังหวัดกำแพงเพชร(รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขยายระยะเวลาโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด(รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศแต่งตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้ดำรงตำแหน่งตามวาระ 2 ปีตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ตามเอกสารที่แนบมา (รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การดำเนินงานตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ (รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งคลิปวีดีโอประกวดภายใต้หัวข้อ ( ตลาดต้องชม เพื่อชุมชนและท้องถิ่น )(รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตาม พรบ . การค้าข้าว พ.ศ.๒๔๘๙ ( ปกข.) ฉบับที่ ๑๕๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตามเอกสารที่แนบมา(รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อร้านค้า ธงฟ้าประชารัฐ ที่ติดตั้งเครื่อง EDC(รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนชุมชนป่าไม้ร่วมใจมาลงคะแนนเลือกประธานคณะกรรมการชุมชนป่าไม้ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ พื้นที่ศูนย์ป่าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร(รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง เนื่องด้วยงานพัสดุและทรัพย์สิน กองการคลัง ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา(รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน(รายละเอียด)
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐(รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดระยะเวลาชำระภาษีท้องถิ่น(รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง(รายละเอียด)

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐(รายละเอียด)

ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ให้มีการเลือกประธานคณะกรรมการชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชร(รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑(รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑(รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชรเรื่องแนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์(รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การป้องกันปัญหาการเล่นดอกไม้ เพลิง พลุ ประทัดและวัสดุอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐(รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร(รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ พระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดกำแพงเพชร (รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแเพงเพชร เรื่อง แจ้งเตือนภัยระดับน้ำในแม่น้ำปิง(รายละเอียด)
เรื่องประชาสัมพันธ์สถานที่จอดรถประกาศปิดการจราจรและร่างผังการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค(รายละเอียด)
เรื่อง กำหนดการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐(รายละเอียด)
เรื่องการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑(รายละเอียด)
เรื่องเผยแพร่การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐(รายละเอียด)
ระเบียบเทศบาลเมืองกำแพงเพชรว่าด้วยการจัดตั้งและการดำเนินงานของคระกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พ.ศ.๒๕๖๐(รายละเอียด)
เรื่อง เผยแพร่การจัดทำแผนปฏัติบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐(รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชรมีความประสงค์จะรับสมัครผู้ที่มีจิตอาสามีความเสียสละและมีความประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการชุมชน(รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การงดใช้ฌาปนสถานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร(รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ตระหนักถึงการจัดการน้ำเสียในชุมชน จึงได้จัดทำแผ่นพับเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียในชุมชน เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน(รายละเอียด)
แผนดําเนินงานดูดสิ่งโสโครกภายในท่อระบายน้ำ ถนนบำรุงราษฎร์และถนนวิจิตร ๒(รายละเอียด)
รับสมัครคัดเลือกครูชาวต่างชาติ เพื่อสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร(รายละเอียด)
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รายละเอียด)
ประกาศ เทศบาลเมืองกำแพงเพชรเปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560(รายละเอียด)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง(รายละเอียด)
ขอบริจาคมือถือตามโครงการ " มือถือเก่าไป มือถือใหม่มา "(รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม ฯ (รายละเอียด)
เตือนภัยจากการปล่อยโคมลอย โคมควัน และการจุดบั้งไฟ (รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง " ปรองดองเป็นของประชาชน " (รายละเอียด)
เตือนภัยมิจฉาชีพหลอกเก้บค่าน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร(รายละเอียด)
เชิญชวนประชาชนปลูกดอกดาวเรือง ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิง(รายละเอียด)
ประกาศกำหนดถนนสายหลักเพื่อกวดขันเกี่ยวกับการวางสินค้าบนทางเท้าฯ (รายละเอียด)
ประกาศกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าทำเนียมเกี่ยวกับการทำบัตร ปชช.(รายละเอียด)
ขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯ กำหนดถนนสายหลักเพื่อกวดขันการวาง,แขนและตั้งป้ายสินค้า (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯ ขอความร่วมมือทิ้งขยะให้ลงถัง ณ จุดพักขยะ (รายละเอียด)
พื้นที่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยาน (รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกระทรวงมหาดไทย "คลังมหาดไทย" (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯ เชิญชวนประชาชนนั่งรถรางเส้นทางบุยไหว้สิ่งสักดิืสิทธิ์และเส้นทางเล่าเรื่องชมเมืองชากังราว ฟรี (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯอนุญาตให้มีการฝึกสอนว่ายน้ำในสวนน้ำฯ (รายละเอียด)
ตารางการให้บริกาตรวจรักษาพยาบาลของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล(รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯจัดระเบียบการจอดรถจักรยานยนต์ ถนนสายกลางตลาดไนท์บาร์ซา(รายละเอียด)
การทำบัตรประชาชนประชาชนอายุ 7 - 70 ปี (รายละเอียด)
การทำบัตรตามพระราชบัญญัติบัตรประชาชน(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2554 (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯขอความร่วมมือประชาชน ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขต (รายละเอียด)
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ(รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯร่วมรณรงค์ส่งเสริมสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์ (รายละเอียด)
กำหนดการเข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลุก,มะเร็งเต้านม ! ฟรี (รายละเอียด)

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในครั้งที่ 3 ลงพื้นที่ใน ชุมชนอนันตสิงห์ ชุมชนปิ่นดำริห์ และชุมชนวัดช้าง
          เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในครั้งที่ 3 ลงพื้นที่ใน ชุมชนอนันตสิงห์ ชุมชนปิ่นดำริห์ และชุมชนวัดช้าง เพื่อประชาคมรับฟังความคิดเห็นเป็นเวทีปรับทุกข์ผูกมิตร ในประเด็น

1.วิถีไทยวิถีพอเพียง

-ส่งเสริมให้นำหลักปรัชญาขอ ...

 
พิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ บริเวณตลาดสดเทศบาล
          วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นำคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทำพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ บริเวณตลาดสดเทศบาล เพื่อความเป็นสิริมงคล ...
 
นายปริญญา เหล่าวชิรวงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ร่วมเป็นเกียรติในงาน สนทนายามเช้า ครั้งที่ 7
          วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 07.00 น นายปริญญา เหล่าวชิรวงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ร่วมเป็นเกียรติในงาน สนทนายามเช้า ครั้งที่ 7 ณ ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในครั้งนี้ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดก ...
 
ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในครั้งที่ 3 ลงพื้นที่ใน ชุมชนป่าไม้ ชุมชนไฟฟ้าพัฒนา และชุมชนท่อทองแดง
          เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในครั้งที่ 3 สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน ลงพื้นที่ใน ชุมชนป่าไม้ ชุมชนไฟฟ้าพัฒนา และชุมชนท่อทองแดง เพื่อประชาคมรับฟังความคิดเห็นเป็นเวทีปรับทุกข์ผูกมิตร ในประเด็น
1.วิถีไทยวิถีพอเพ ...

 
พิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
          เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 11.30 น. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรมการรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ,พนักงานเทศบาล, พนักงานครูเทศบาล ,และพนักงานจ้างเทศบาล ,รวมถึงประธานชุมชนประชาชน ทั้ง 27 ชุมชนและพี่น้องชา ...
 
พิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์และศาลพระภูมิเจ้าที่ ในบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
          เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นำโดยนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ หัวน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์และศาลพระภูมิเจ้าที่ ในบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเพื่อเป็นสิริมงคลกับ ...
 

 
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ปฏิทินผู้บริหาร
< เมษายน  2561 >
อาพฤ


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
         
 
 
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225