:: เทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::
 
ค้นหา
 
...จังหวัดกำแพงเพชรขอประชาสัมพันธ์ วีดีทัศน์ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์รัฐบาลไทย http://thaigov.go.th/vdo/contents เลือก"วีดีทัศน์พระราชทาน"... ...ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่องเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเปิดจองล็อคร้านค้างานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑.ล็อคขายกระทง เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ล็อคละ ๒ เมตร ล็อคละ ๑๐๐ บาท ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยต้องมาจองล็อคด้วยตนเองและแสดงบัตรประจำตัวประชาชน จองได้คนละไม่เกิน ๒ ล็อค ติดต่อสอบถามโทร. ๐๕๕-๗๑๕๒๐๐ ต่อ ๑๐๙ หรือ ๒๔๖...
 

 

 
  รมต.พลังงานตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ : 26/09/2550
  ภาพทัศนศึกษาดูงานจันทบุรี - ระยอง : 17/09/2550
  เทศบาลเคลื่อนที่ ระหว่าง 21 ส.ค. - 10 ก.ย. 2550 : 24/08/2550
  12 สิงหา มหาราชินี : 15/08/2550
  การแข่งขันว่ายน้ำต้านภัยยาเสพติด ปี ๒๕๕๐ : 16/07/2550
  กีฬาพนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ปี 2550 ชุดที่ 2 : 17/06/2550
  กีฬาพนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ปี 2550 : 17/06/2550
  ทัศนศึกษาดูงานลาว 2 : 12/06/2550
  ทัศนศึกษาดูงานลาว 1 : 12/06/2550
  วันเทศบาลและรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร : 02/05/2550
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9
หน้า 8/9
 
 
 
Untitled Document
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225