:: เทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::
 
ค้นหา
 
 

 

 
  รมต.พลังงานตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ : 26/09/2550
  ภาพทัศนศึกษาดูงานจันทบุรี - ระยอง : 17/09/2550
  เทศบาลเคลื่อนที่ ระหว่าง 21 ส.ค. - 10 ก.ย. 2550 : 24/08/2550
  12 สิงหา มหาราชินี : 15/08/2550
  การแข่งขันว่ายน้ำต้านภัยยาเสพติด ปี ๒๕๕๐ : 16/07/2550
  กีฬาพนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ปี 2550 ชุดที่ 2 : 17/06/2550
  กีฬาพนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ปี 2550 : 17/06/2550
  ทัศนศึกษาดูงานลาว 2 : 12/06/2550
  ทัศนศึกษาดูงานลาว 1 : 12/06/2550
  วันเทศบาลและรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร : 02/05/2550
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9
หน้า 8/9
 
 
 
Untitled Document
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225