:: เทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::
 
ค้นหา
 
 

 

 
  จากวันแม่สู่วันพ่อ 116 วัน : 04/12/2551
  ซ้อมแผนดับเพลิง : 04/12/2551
  คนเก่งเทศบาล : 04/12/2551
  องค์กรไร้พุง : 04/12/2551
  ล้างถนนเดือนสิงหาคม 2551 : 04/12/2551
  โครงการอบรมป้องกันไข้เลือดออกโดยชุมชน : 04/12/2551
  ลอกท่อหน้าโรงแรมเพชร : 04/12/2551
  คณะกรรมการตรวจประเมินส้วม ประจำปี 2551 : 26/11/2551
  คณะกรรมการตรวจประเมินสำนักทะเบียน : 26/11/2551
  มอบเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2551 : 26/11/2551
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9
หน้า 6/9
 
 
 
Untitled Document
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225