:: เทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::
 
ค้นหา
 
 

 

 
  ปรับปรุงสวนสาธารณะ : 04/12/2551
  พิธีให้โอวาสนักเรียนนักกีฬาสังกัดโรงเรียนเทศบาล : 04/12/2551
  มอบเบี้ยยังชีพ 18 ชุมชน : 04/12/2551
  ตำรวจมอบป้ายเกียรติคุณเทศบาล : 04/12/2551
  มอบเงิน100,000 บาทให้ชมรมนวดแผนไทย : 04/12/2551
  ไฟไหม้ : 04/12/2551
  ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 1 ประจำปี 2551 : 04/12/2551
  ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2551 : 04/12/2551
  คณะกรรมการตรวจประเมินตลาดดีมีมาตรฐาน : 04/12/2551
  อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. : 04/12/2551
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9
หน้า 5/9
 
 
 
Untitled Document
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225