:: เทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::
 
ค้นหา
 
 

 

 
เรื่อง : เทศกาลฤดูร้อนท่องเที่ยวเมืองกำแพงเพชร ( 19 เมษายน 2560 )
รายละเอียด : เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดทำโครงการเทศกาลฤดูร้อนท่องเที่ยวเมืองกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 1 มีนาคมจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 โดยเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้ตั้งกองอำนวยการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในบริเวณเกาะกลางแม่น้ำปิงเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องการปฐมพยาบาลและจุดประชาสัมพันธ์รับเรื่องร้องเรียนต่างๆของประชาชนที่มาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 นี้
 
วันที่ : 20/04/2560
 
 
Untitled Document
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225