:: เทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::
 
ค้นหา
 
 

 

 
เรื่อง : ประชุมหารือผู้ประกอบการค้าขาย โครงการถนนคนเดิน คนกำแพงเพชร walking street
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 นางสุปราณี รามาบุตร รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานจัดการประชุมหารือผู้ประกอบการค้าขาย โครงการถนนคนเดิน คนกำแพงเพชร walking speed ณ หอประชุมอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายอุโลม ชูสุวรรณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม คณะผู้จัดโครงการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประกอบการค้าขายโครงการถนนคนเดิน คนกำแพงเพชร เข้าร่วม ประชุมหารือกันอย่างพร้อมเพียง ซึ่งเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้จัดโครงการถนนคนเดิน คนกำแพงเพชร walking street ประจำปี 2559 โดยได้จัดขึ้นทุกๆวันเสาร์ที่ 2 และเสาร์ที่ 4 ของเดือน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ของประชาชนที่ต้องการ พื้นที่จำหน่ายสินค้าเป็นการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนการใช้จ่ายเงินในท้องถิ่น พร้อมนำข้อสรุป ข้อเสนอแนะที่ได้ นำไปปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป
 
วันที่ : 20/04/2560
 
 
Untitled Document
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225