:: เทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::
 
ค้นหา
 
 

 

 
เรื่อง : ก่อเจดีย์ทรายและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น เพื่อฉลองเจดีย์ทราย
รายละเอียด : วันที่ 15 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับชุมชน ทั้ง 27 ชุมชน ส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ก่อเจดีย์ทราย และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นเพื่อฉลองเจดีย์ทราย ณ บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน โดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองทุกกอง และพนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
วันที่ : 18/04/2560
 
 
Untitled Document
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225