:: เทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::
 
ค้นหา
 
 

 

 
เรื่อง : รายการซ่อมแซมถนน เดือน มีนาคม 2550
รายละเอียด : ตามรายการ แผนปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนเดือน มีนาคม 2550
 
วันที่ : 27/04/2550
 
 
Untitled Document
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225