:: เทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::
 
ค้นหา
 
 

 

 
เรื่อง : ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 2559
รายละเอียด : ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 2559
 
วันที่ : 04/08/2559
 
 
Untitled Document
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225