:: เทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::
 
ค้นหา
 
 

 

 
เรื่อง : ขอเชิญประชุมประชาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
รายละเอียด : ขอเชิญประชุมประชาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ มีกำหนดไม่เกิน 10 วันและสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้กำหนดวันประชุม ในวันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘
 
วันที่ : 17/09/2558
 
 
Untitled Document
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225