:: เทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::
 
ค้นหา
 
 

 

 
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 : 14/03/2561
  ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 2559 : 04/08/2559
  11111111111 : 13/11/2558
   ขอเชิญประชุมประชาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ : 10/11/2558
  ขอเชิญประชุมประชาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ : 17/09/2558
  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 : 30/08/2554
  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 2554 : 30/08/2554
  ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2553 : 11/02/2553
  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ปี 52 : 04/01/2553
  ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 : 04/01/2553
หน้าที่ 1 [3] [5] [