:: เทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::
 
ค้นหา
 
 
 
ขออภัยเป็นอย่างยิ่ง ระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงสัญญาณขัดข้อง ถูกรบกวนด้วยไวรัสซึ่งจะเป็นอันตรายกับระบบฐานข้อมูล
ขณะนี้กำลังดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
ท่านสามารถติดต่อสอบถามศูนย์ร้องทุกข์ ไดที่โทรศัพท์ 055-718200 ต่อ 201
 
 
 
 
 

 
 
Untitled Document
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225