:: เทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::
 
ค้นหา
 
 
 

" เมืองน่าอยู่คู่เมืองประวัติศาสตร์ เด่นประจักเมืองมรดกโลก

การศึกษารุ่งเรือง ฟูเฟื่องประเพณีท้องถิ่น"

 

VISION
"Kamphaengphet sustainable city where its recognition as a Wolrd Heritage to preserving prosperous education and local traditions"

 


 
 
Untitled Document
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225