รางวัลเกียรติยศของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ประจำปี พ.ศ.  2549

รางวัลประกวดสุดยอดส้วมแห่งปี ๒๕๔๙ ระดับจังหวัด โดยกรมอนามัย

11