รางวัลเกียรติยศของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ประจำปี พ.ศ.  2549

รางวัลศาลเจ้าบริหารงานดีเด่น โดยกรมการปกครอง

10