รางวัลเกียรติยศของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ประจำปี พ.ศ.  2549

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สำนักทะเบียนดีเด่นระดับประเทศ โดยกรมการปกครอง

 

8
9